Delvaux Nanjing Deji

Address

Zhongsham Road, 15
Nanjing Deji Plaza, Ground floor, L121
210005 Nanjing
China

Directions

Phone

Opening hours

  • Monday 10:00 am / 10:00 pm
  • Tuesday 10:00 am / 10:00 pm
  • Wednesday 10:00 am / 10:00 pm
  • Thursday 10:00 am / 10:00 pm
  • Friday 10:00 am / 10:30 pm
  • Saturday 10:00 am / 10:30 pm
  • Sunday 10:00 am / 10:00 pm
Discover Delvaux's first boutique in Nanjing China
Discover Delvaux's first boutique in Nanjing China
Discover Delvaux's first boutique in Nanjing China
Discover Delvaux's first boutique in Nanjing China