Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Deze website www.delvaux.com (hierna de “website”) werd ontwikkeld, beheerd en gepubliceerd door Delvaux Créateur SA (hierna “Delvaux”), een bedrijf waarvan de hoofdzetel zich bevindt op de Louis Schmidtlaan 7, 1040 Etterbeek, België.Voor bijkomende informatie en om contact met ons op te nemen, doet u het volgende.

Schrijf ons naar : 

Delvaux Digital Depatement, Louis Schmidtlaan 7, 1040 Etterbeek, België.

U kunt ons bereiken op het nummer +32 2 738 00 40 gedurende de Belgische kantooruren.

U kunt zich uitschrijven voor de Delvaux newsletters via één van de hierboven vermelde kanalen of via deze pagina: Uitschrijven.

Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.delvaux.com. Door deze website te gebruiken, erkent u dat u gebonden bent door deze gebruiksvoorwaarden, dat u ze aanvaardt en zult naleven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gelieve de website onmiddellijk te verlaten. Delvaux kan ter aller tijden zijn voorwaarden herzien door deze pagina te actualiseren, die voor de gebruiker van kracht gaat vanaf de actualisatie. Delvaux nodigt u uit deze pagina regelmatig te raadplegen.

Intellectuele Eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, software, namen, domeinnamen, commerciële merknamen, handelsmerken, logo's en andere gegevens op deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Delvaux of derden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Delvaux is het opslaan (behalve wat nodig is om deze website te kunnen bekijken), reproduceren, wijzigen, bekendmaken, verspreiden of verzenden, verkopen, verhuren van de informatie of het verlenen van de rechten daartoe aan een derde, op welke manier dan ook, verboden.

Persoonsgegevens

Delvaux verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Door een bestelformulier in te vullen en te verzenden of door een mail te verzenden, geeft de gebruiker Delvaux de toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens in een bestand op te slaan ten behoeve van automatische profilering van gebruikers, klantenbeheer, marktonderzoek en de verzending van post. Delvaux zal de persoongegevens niet gebruiken voor ongevraagde communicatie. Het gegevensbestand is consulteerbaar door de geautoriseerde Delvaux personeelsleden en af en toe door personen en bedrijven die instaan voor interne operaties op vraag van Delvaux en in relatie met zijn activiteiten. Deze personen zijn onderhevig aan een confidentialiteitsverklaring en verbinden zich het privé leven van de gebruiker te respecteren. Delvaux verbiedt zich om een persoonsgegeven te delen, te verkopen, te verhuren of toegankelijk te maken aan derden met uitzondering van onze juridische adviseurs of indien verplicht door de wet of volgend op een gerechtelijke uitspraak. Het staat u vrij om het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden te weigeren. U kunt uw aanvragen om gegevens over u te raadplegen, wijzigen of verwijderen verzenden via de Contact pagina van de website.

Cookies

Wanneer u op deze website komt, worden automatisch cookies geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer. Deze informatie helpt ons om deze website te personaliseren naar de wensen en voorkeuren van elke gebruiker. De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te weigeren of te verwijderen, of voorafgaand aan de installatie ervan een waarschuwing te ontvangen. Raadpleeg de helpinstructies in uw webbrowser voor meer informatie hierover. Als u aanvaardt dat er cookies worden gebruikt wanneer u op deze website komt, kunnen deze cookies worden gebruikt wanneer u in de toekomst op de website komt.

Informatie op de website

De informatie op deze website is mogelijk niet volledig vrij van fouten. Delvaux is niet aansprakelijk voor de integriteit, betrouwbaarheid, geschiktheid of juistheid van de informatie. De informatie wordt verstrekt en vrijgegeven zonder enige verdere garantie. Delvaux is niet aansprakelijk in het geval van een virusaanval waarbij een dergelijk virus zich voordoet ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Delvaux wijst elke aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een dergelijk virus af. Delvaux behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk gewenst moment te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks bevatten of rechtstreeks op een andere manier verwijzen naar andere websites of webpagina's die worden beheerd door derden. Delvaux heeft geen recht op of toezicht over de inhoud of kenmerken daarvan. Het feit dat Delvaux links aanbiedt, houdt onder geen enkel beding een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of pagina's.

Newsletter subscription

From the Kingdom of Belgium