Dover Street Market Ginza

地址

Japan
〒104-006, Chuo-ku, Tokyo
Ginza Komatsu West, 6-9-5 Ginza

路线查询

电话

营业时间

  • 星期一 11:00 / 20:00
  • 星期二 11:00 / 20:00
  • 星期三 11:00 / 20:00
  • 星期四 11:00 / 20:00
  • 星期五 11:00 / 20:00
  • 星期六 11:00 / 20:00
  • 星期日 11:00 / 20:00

精品店概念营造一种奢华精致的购物环境,身在其中,娇柔的曲线、柔和的语调以及经典脱俗的风格无不让我们眼前一亮。